WERSJA DO DRUKU

A. Stefańska - umowy

W Warszawie znajdą Państwo Kancelarię notariusza Agnieszki Stefańskiej, jaka wykonuje różnorodne czynności notarialne, w tym w zakresie prawa spadkowego oraz zajmuje się sprawami spółek handlowych. W zakresie usług znajduje się przygotowywanie aktów notarialnych, umów spółek, umów sprzedaży oraz darowizny, zamiany, umów o dożywocie, spadków i testamentów, zniesienia współwłasności i majątkowych umów małżeńskich. Na bieżąco są sporządzane odpisy i potwierdzana jest autentyczność odpisów, kopii dokumentów oraz własnoręczność podpisów. Notariusz zajmuje się też protokołowaniem różnego rodzaju zebrań oraz spotkań spółek handlowych, wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów gospodarczych, a ponadto przyjmuje do przechowywania kosztowne dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe. Dokładne informacje na stronie.