WERSJA DO DRUKU

Adwokat Szczecin

Adwokat Krzysztof Tumielewicz jest członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wiodące specjalizacje to prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo karne oraz prawo pracy. Aplikacja Adwokacka |ukończona złożeniem egzaminu adwokackiego z wynikiem bardzo dobrym. W 2004 roku zrealizowany staż w Kancelarii Prezydenta RP. W 2006 roku staż w Prokuraturze Rejonowej w Szczecinie. Bronimy w procesach karnych, poczynając od oskarżonych o pospolite przestępstwa, jak: kradzież, jazda pod wpływem alkoholu, przez przestępczość zorganizowaną, tzw. sprawy akcyzowe, w tym paliwowe, handel ludźmi, korupcja, narkotyki; reprezentujemy również pokrzywdzonych, występując jako ich pełnomocnicy.