WERSJA DO DRUKU

Anna Smal-Rajca - dobry notariusz

Kancelaria Notarialna Anny Smal-Rajcy zlokalizowana jest w Nowym Sączu. Notariusz zajmuje się przygotowywaniem aktów notarialnych, głównie, są to umowy z zakresu dziedziczenia, sprzedaży, darowizny oraz zamiany dotyczące lokali i nieruchomości, umowy spółek oraz pomiędzy spółkami, małżeńskie umowy majątkowe, testamenty, umowy deweloperskie, umowy o dożywocie, akty ustanowienia hipotek, poddania się egzekucji i inne. Uwierzytelnia się tutaj: własnoręczność podpisu, daty okazania dokumentów, kopie, odpisy oraz wypisy oryginalnych dokumentów. Na żądanie strony notariusz zajmuje się spisywaniem protokołów w trakcie otwierania testamentów, spotkań wspólników spółek, zarządów, wspólnot mieszkaniowych i innych instytucji. W dodatku przyjmuje do depozytu pieniądze i papiery wartościowe, a także cenne dokumenty. Szczegóły na stronie.