WERSJA DO DRUKU

Baza firm - TargetMarketing.pl

Serwis branżowy TargetMarketing specjalizuje się w marketingu bezpośrednim. Zapewnia on swoim użytkownikom i klientom obsługę na wysokim poziomie w dziedzinach takich jak biznesowe bazy danych, badania CATI, call center, infolinie, mailing. TargetMarketing do lider opinii w branży, patron medialny wielu wydarzeń w zakresie marketingu bezpośredniego, umożliwia on komunikację z firmami i osobami działającymi w usługach marketingowych. Zapraszamy!