WERSJA DO DRUKU

Ekogroszek

Działalność firmy Bergton skupiona jest na branży węglowej. W tej szerokiej dziedzinie, Bergton zajmuje się handlem detalicznym - sprzedażą i dowozem węgla do klientów indywidualnych oraz firm. W ofercie firmy można również znaleźć ekogroszek workowany. Rozdzielenie gospodarstw domowych od firm nie jest przypadkowe. Sprzedaż ta bowiem warunkowana jest naliczaniem bądź nie podatku akcyzowego, który został nałożony na wyroby węglowe od 2012 roku. Jeżeli odbiorca potrzebuje opał do zużycia w gospodarstwie domowym i zadeklaruje to podając dokładne dane imienne oraz adresowe, sprzedaż ta jest zwolniona z podatku akcyzowego. Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest wystawienie przez sprzedawcę Dokumentu Dostawy Wyrobów Węglowych. Natomiast sprzedaż większości firmom zużywających w swojej działalności węgiel (ekogroszek), obciążona jest akcyzą, którą to sprzedawca zobowiązany jest odprowadzić do Urzędu Celnego. Stawki tego podatku kształtują się następująco: 30,46 zł/T dla węgla kamiennego oraz 11,01 zł/T dla węgla brunatnego. Oprócz gospodarstw domowych z akcyzy zwolnione są również m.in.: organy administracji publicznej, podmioty systemu oświaty (szkoły), organizacje pożytku publicznego (fundacje). Firma Bergton posiada status pośredniczącego podmiotu węglowego, w związku z czym może dokonywać sprzedaży na rzecz ww. zwolnionych podmiotów bez naliczania podatku akcyzowego.