WERSJA DO DRUKU

ENSI - Audyt IT

European Network Security Institute (ENSI) - najbardziej doświadczony w kraju personel liderów rynku w dziedzinie bezpieczeństwa , który od ponad 10 lat asystuje firmom produktywnie usuwać problemy uzależnione od bezpieczeństwem informacji. ENSI utworzona 03.1998 w wyniku przeobrażenia IBS (Instytutu Bezpieczeństwa Sieciowego) będącego na rynku od stycznia 1996 r., który jako pierwszy na rynku: Sprawdzaliśmy Rządową Sieć Wyborczą podczas referendum konstytucyjnego i wyborów parlamentarnych (1997r.). W trakcie przeszło wielu lat naszej działalności przeprowadziliśmy powyżej 100 kompletnych wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji doprowadziliśmy blisko dwieście organizacji do możliwości wypełnienia wymogu ochrony danych osobowych, przeprowadziliśmy 400 audytów BSI zorganizowaliśmy wiele naukowych konferencji oraz przeszkoliliśmy dwadzieścia tysięcy osób z różnorakich firm na wyspecjalizowanych warsztatach Zorganizowaliśmy pierwszą w Polsce międzynarodowy konferencję z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (InterSec.con 1996 r.) Wykonaliśmy pierwszy obligacyjny w kraju test penetracyjny dla pierwszego powstałego w naszym kraju domu maklerskiego w sieci internet Testujemy zgodność z normami:audyt HP-UX,Ochrona danych,test penetracyjny,penetracyjne testy bezpieczeństwa,zabezpieczenia systemu informatycznego, linux, administrator bezpieczeństwa informacji,ADO,