WERSJA DO DRUKU

Gry szkoleniowe i symulacje biznesowe

Symulacje biznesowe doskonale sprawdzają jako narzędzie kształcenia menedżerów wyższego szczebla (strategicznych). W sytuacjach, w których tradycyjne formy rozwoju (studia podyplomowe, szkolenia) nie do końca spełniają swoją rolę lub po prostu wyczerpały swój potencjał edukacyjny rozwiązaniem może okazać przeprowadzenie symulacji biznesowej. Profesjonalna symulacja biznesowa, najlepiej prowadzona przez jej autora będącego również doświadczonym menedżerem i trenerem, może przynieść uczestnikom i firmie zlecającej wiele bardzo korzyści. Gry szkoleniowe są formą zbliżoną do tradycyjnych szkoleń, z tą różnicą, że koncentrują się na rozwoju umiejętności uczestników, ewentualnie pracy nad podstawami. Główną metodą prowadzenia zajęć są (jak wskazuje sama nazwa): - gry oparte o fabułę (jedna lub więcej), - zadania zespołowe lub indywidualne. Aspekt przekazywania tradycyjnie rozumianej wiedzy jest w grach szkoleniowych ograniczony do tzw. podsumowań lub całkowicie pominięty. W grach szkoleniowych nie używa się w procesie dydaktycznym (w przeciwieństwie do szkoleń) takich metod jak: - wykład, prezentacja, dyskusja, scenki. Gry szkoleniowe mogą być prowadzone w sali szkoleniowej (indoor) bądź w plenerze (outdoor). Symulacje hybrydowe™ są innowacyjnym i kompleksowym rozwiązaniem w zakresie kształcenia kompetencji i umiejętności menedżerskich. Łączą ze sobą korzyści, jakie daje uczestnictwo w symulacji biznesowej z wartościami wyniesionymi z udziału w profesjonalnym warsztacie rozwoju umiejętności menedżerskich.