WERSJA DO DRUKU

Holist Marketing - doradztwo marketingowe, agencja reklamowa

Oferta Holist Marketing koncentruje się na następujących dziedzinach marketingu: - Agencja reklamowa - pośrednictwo w obrocie nośnikami reklamy, sprzedaż powierzchni reklamowych, wdrażanie w życie Media Planów; - Doradztwo marketingowe - dobór właściwych działań skierowanych do właściwych segmentów w sposób właściwy dla klienta, prowadzony w oparciu o ustalone założenia strategiczne; - Agencja interaktywna - pozycjonowanie marki w internecie, wykorzystanie dostępnych narzędzi w celu wzmocnienia pozycji firmy/instytucji w sieci; - Marketing sportowy - kompleksowa, wyróżniająca się spośród konkurencyjnych, oferta skierowana do wszystkich grup uczestników rynku sportowego; - Badania rynku - pomoc w pozyskiwaniu danych służących do analizy sytuacji przedsiębiorstwa, a także podjęcia stosownych działań. Badania rynku i konkurencji.