WERSJA DO DRUKU

I LO Oleśno - szkoła średnia

Zespół Szkół w Oleśnie, to miejsce przyjacielskie uczniom! Tworzą go szkoły tj. I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich oraz Szkoła Policealna w zawodzie: opiekun w domu pomocy społecznej. Słyniemy z tego, że asystujemy młodzieży oraz dorosłym rozwijać swoje pasje oraz kształcić się w kierunku, który wybiorą sami. Olesińskie liceum, jako jedna z pierwszych szkół w naszym kraju zastosowało nowy system nauczania polegający na tym, iż uczeń po ukończeniu drugiej klasy decyduje o zajęciach z przedmiotów fakultatywnych w których będzie uczestniczył. Ich nauka odbywa się w kierunkach: humanistycznym, biologiczno-chemicznym, matematycznym z rozszerzonym programem elementów informatyki, a również ogólnym oraz ogólnym z fragmentami wiedzy o prawie. Nasi uczniowie są laureatami oraz finalistami wielu olimpiad. Więcej informacji na stronie internetowej.