WERSJA DO DRUKU

Kancelaria notarialna Danuta Wróbel sporządzanie poświadczeń

Toruńska Kancelaria Notariusz Danuty Wróbel oferuje całościową pomoc w zakresie: sporządzania umów w formie aktu notarialnego, sporządzania umów z podpisem notarialnie poświadczonym, sporządzania aktów posiadania dziedziczenia, doręczania oświadczeń, sporządzania protokołów, sporządzania protestów weksli i czeków, poświadczania podpisów, sporządzania wypisów i wyciągów dokumentów, sporządzania projektów aktów notarialnych i innych dokumentów, oraz innych czynności przynależnych ustawowo. Kancelaria otwarta jest w godzinach 9 do 16. W umotywowanych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności poza siedzibą Kancelarii. Więcej informacji i dane kontaktowe znajda Państwo na stronie.