WERSJA DO DRUKU

Komornik Sądowy Rewiru III Egzekucja w sprawach cywilnych

Komornik Sądowy Rewiru III z Leszna koordynuje licytacje publiczne ruchomości oraz nieruchomości. Jako funkcjonariusz publiczny przeprowadza czynności uregulowane przez Ustawę o komornikach oraz egzekucji. Podaje dokumenty sądowe, w tym zawiadomienia, obwieszczenia sądowe i zdobywa odpowiednie potwierdzenia ich odbioru. Odbiera należności majątkowe dłużnikom na szczególne zlecenie wierzyciela. Wykonuje też protokoły stanu faktycznego jeszcze przed zainicjowaniem sprawy sądowej albo wydaniem oświadczeń sądowych. Realizuje postępowania egzekucyjne w sprawach egzekucji spraw cywilnych oraz egzekucji alimentów. Wierzyciel, żeby rozpocząć takie postępowanie powinien przekazać komornikowi sądowemu oryginał tytułu egzekucyjnego i wniosek egzekucyjny. Wnioski gotowe do pobrania znajdują się na stronie internetowej.