WERSJA DO DRUKU

Notariusz

Kancelaria notarialna w Krakowie zajmuje się tworzeniem wielu typów dokumentów prawnych dokładnie z wolą stron, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Notariusz jako osoba publiczna jest bezstronny oraz odpowiednio zabezpiecza słuszne interesy wszelkiej ze stron, a dodatkowo innych osób, dla jakich dana czynność może rodzić skutki prawne. Zajmuje się przygotowywaniem umów o podział spadku, aktów poświadczenia dziedziczenia i aktów stanowienia służebności gruntowych. Czynności przeprowadzane są z reguły w siedzibie kancelarii. Wolno ich dokonywać w innych miejscach, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności. Szczegóły na witrynie internetowej.