WERSJA DO DRUKU

Notariusz we Wrocławiu

Kancelaria notariusza we Wrocławiu w myśl z ustawą "Prawo o notariacie" realizuje czynności określone ustawą. Są to głównie: sporządzanie aktów notarialnych, przechowywanie papierów wartościowych oraz dokumentów, bezpłatna informacja, doręczanie oświadczeń, akty poświadczenia dziedziczenia. Wiemy, że prawo nie jest domeną każdego, ale z nami każdy może z łatwością dokonać czynności, które trzeba poświadczyć w formie notarialnej.