WERSJA DO DRUKU

Odszkodowania powypadkowe, komunikacyjne i medyczne - reCompensa Partner

Odszkodowania reCompensa Partner- dochodzimy odszkodowań za szkody osobowe oraz majątkowe osób będących ofiarami: wypadku przy pracy (odszkodowanie z ZUS i od pracodawcy), wypadku drogowego (odszkodowanie z OC sprawcy, z autocasco), wypadku w drodze do pracy, błędu lekarza oraz innych nieszczęśliwych zdarzeń. Poza odszkodowaniami powypadkowymi uzyskujemy także stosowne odszkodowanie od ubezpieczycieli z tytułu dobrowolnych umów ubezpieczenia majątku, oferowanych często w pakiecie ubezpieczeniowym mieszkania lub domu. Oferujemy kompleksową i profesjonalną pomoc w uzyskaniu wszystkich roszczeń przysługujących osobom poszkodowanym w celu pełnego zaspokojenia potrzeb Klienta, kompensaty poniesionych strat oraz zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość: odszkodowanie jednorazowe, zadośćuczynienie za ból i cierpienia, zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, renta oraz inne roszczenia, których stosowność zależy od okoliczności zdarzenia oraz poniesionych szkód. Nie pobieramy opłat wstępnych, a naszym jedynym wynagrodzeniem jest prowizja od uzyskanych i wypłaconych świadczeń odszkodowawczych. Dochodzimy odszkodowań oraz zadośćuczynienia przed sądami wszystkich instancji oraz zajmujemy się windykacją należnych Klientowi kwot świadczeń. Priorytetem naszej działalności jest skuteczne i szybkie dochodzenie stosownych oraz satysfakcjonujących kwot należnych świadczeń poszkodowanemu. Zapraszamy do kontaktu z ze specjalistami firmy reCompensa Partner Odszkodowania. Zapewniamy bezpłatne konsultacje oraz darmową ocenę możliwości uzyskania odszkodowania.