WERSJA DO DRUKU

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Jesteś stroną poszkodowaną w kolizji? Chcesz uzyskać odszkodowanie z powodu utraty zdrowia w kolizji drogowej? Na podstawie obowiązującego w Polsce prawa, masz możliwość dochodzić swoich roszczeń. Ktokolwiek, kto komukolwiek wyrządził krzywdę, jest zobowiązany do jej naprawienia. W odniesieniu do kierujących pojazdami mechanicznymi, doprecyzowanie zawiera art. 436 Kodeksu Cywilnego. Nie musisz zatem zgadzać się na warunki odszkodowania zaproponowane przez firmę ubezpieczeniową. Zakład ubezpieczeń sprawcy powinien zrekompensować doznane krzywdy i szkody, zwracając wszystkie koszty związane z leczeniem, jak również koszty rehabilitacji potrzebnej do powrotu do pełnej sprawności. W związku z tym, jeżeli w odniosłeś szkody na zdrowiu, nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, masz prawo sądownie starać się o odpowiednie odszkodowanie. Aby dostać pełne odszkodowanie za wypadek drogowy, trzeba zgłosić szkodę zakładowi ubezpieczeń. Niestety odszkodowanie nie jest wypłacane automatycznie. Ofiara musi się o nie postarać. Odszkodowanie za wypadek drogowy zawsze wypłacane jest z OC sprawcy i przypada również pasażerowi uczestniczącemu w wypadku, jeśli nastąpił szwank na zdrowiu. Warto pamiętać, że o odszkodowania można wystąpić w sytuacji, gdy ustąpiły już wszystkie dolegliwości z nim związane. Należy jednak posiadać pełną dokumentację lekarską. Decyzja o wysokości świadczenia może zostać określona na bazie: decyzji ubezpieczyciela, ugody lub orzeczenia sądu. Najszybciej pieniądze z tytułu odszkodowania za wypadek drogowy dotrą na konto ofiary w sytuacji ugody. Podpisując ugodę z firmą ubezpieczeniową, poszkodowany zrzeka się z dalszych roszczeń finansowych. Kwoty wypłacanych odszkodowań wahają się od kilku do kilkunastu tysięcy za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, a w sytuacjach bardziej skomplikowanych w ciągu 90 dni. Skrajną możliwością uzyskania [url=http://kancelari