WERSJA DO DRUKU

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta

Blog nie jest kolejnym blogiem rozrywkowym. Proponowane w blogu treści mają charakter tematyczny. Głównymi zagadnieniami poruszanymi w jego treści jest odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta. Autorem bloga jest adwokat z Łodzi, który posiada doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Część z zamieszczanych wpisów wyjaśnia aspekty podstaw prawnych dających możliwość dochodzenia odszkodowania w rozmaitych sytuacjach, w tym omówienie przepisów prawa, a także ciekawych orzeczeń sądów. Wpisy zawierają również praktyczne wskazówki. Część wpisów wyjaśnia dodatkowo podstawowe różnice między zasadniczymi pojęciami prawnymi, mylonymi często przez osoby nie posiadające wykształcenia prawniczego takimi, jak odszkodowanie i zadośćuczynienie, czy szkoda i krzywda. Z obszernych wpisów, które przybierają nierzadko rozmiary artykułów, można dowiedzieć się czym jest szkoda majątkowa, szkoda niemajątkowa, a także odpowiedzialność na zasadzie winy, czy na zasadzie ryzyka. Wskazówki autora wynikające z praktycznej wiedzy dostarczą również informacji, w jaki sposób zbierać materiał dowodowy, a także jakie dowody mogą być użyteczne w określonych sytuacjach. Autor stara się ograniczyć ilość terminologii prawniczej do niezbędnego minimum, co sprzyja lepszemu zrozumieniu tematu przez poszkodowanych potrzebujących porady, a nie mających wystarczającej wiedzy prawniczej. Nadto, tematyczne ujęcie poszczególnych zagadnień pozwala szerzej rozeznać się zainteresowanym w przysługującym im wachlarzu roszczeń bez analizy gąszczu przepisów. Wiele z tematów, jak np. kwesta roszczeń w przypadku wystąpienia wypadku komunikacyjnego. Wiele zagadnień jest omawianych zbiorczo, żeby poszodowani nie musieli szukać niezbędnej informacji po wszystkich wpisach na blogu. Obok wpisów czysto merytorycznych autor bloga zamieszcza czasem również wpisy humorystyczne, lecz związane z tematem odszkodowań. Blog jest systematycznie uzupełnia