WERSJA DO DRUKU

Piotr Borkowski

Dr Piotr Borkowski - informatyk, pracownik naukow-dydaktyczny Akademii Morskiej w Szczecinie. Koordynator i inicjator kierunku studiów Informatyka na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie oraz pomysłodawca i organizator cyklicznego ogólnopolskiego konkursu informatycznego Interaktywny produkt IT". Autor i recenzent wielu prac naukowych. Jego działalność naukowa ukierunkowana jest na zastosowanie matematyki obliczeniowej, w tym metod sztucznej inteligencji w wybranych problemach nawigacji morskiej.