WERSJA DO DRUKU

Pomiary Elektryczne Białystok

### Wykonujemy **pomiary elektryczne w Białymstoku** i okolicach. Nasze usługi: - pomiary elektryczne do ubezpieczenia - przeglądy instalacji elektrycznych - badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - pomiary elektryczne impedancji pętli zwarcia - przegląd elektronarzędzi - pomiary natężenia oświetlenia - wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji - pomiary uziemień i rezystywności gruntu - sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych - badanie wyłączników różnicowoprądowych