WERSJA DO DRUKU

Porady Prawne Warszawa

Zakres obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię oferuje wszechstronną pomoc prawną na rzecz firm i instytucji (doradztwo, opiniowanie, opracowywanie aktów normatywnych, umów, aktów prawa wewnętrznego, statutów, regulaminów), w tym zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym, administracyjnym i egzekucyjnym. Zakres pomocy prawnej obejmuje w szczególności: prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo administracyjne i prawo podatkowe. Na życzenie Klienta usługi są świadczone bezpośrednio w Jego siedzibie. Zakres naszych usług obejmuje m.in. sporządzanie umów, porozumień, opinii i ekspertyz prawnych. Współpracujemy z notariuszami, tłumaczami przysięgłymi oraz specjalistami z różnych dziedzin prawa w tym biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi oraz rzecznikami patentowymi. Osobom fizycznym oferujemy kompleksowy serwis prawny w zakresie prawa cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Świadczymy zastępstwo procesowe na rzecz przed sądami i organami administracji publicznej i samorządowej.