WERSJA DO DRUKU

Poszukiwania genealogiczne i prowadzenie prac archiwalnych

**Oferuję prowadzenie badań genealogicznych** i innych kwerend archiwalnych z terenu województwa Wielkopolskiego oraz regionów do niego przyległych (zwłaszcza zaś w archiwach w Poznaniu, Gnieźnie, Kaliszu, Lesznie, ...). Badania są prowadzone na aktach od wieku XVI do połowy XX. Bazują na księgach metrykalnych (chrzty/urodzenie, śluby, zgony), meldunkowych, sądowych, aktach miast i gmin, innej dokumentacji o charakterze ewidencyjnym, sądowym, osobowym. Zakres jest zależny od potrzeb Klienta i zakresu poszukiwań. **Prowadzone są na materiale spisanym po polsku, niemiecku i łacinie.** Szczegóły ustalane są indywidualnie. Praca jest nastawiona na zbieranie materiału archiwalnego i jego opracowanie. Dodatkowo oferuję także tłumaczenie dokumentów (akt metrykalnych, pocztówek, listów, dokumentów urzędowych...) pisanych po niemiecku lub łaciną (niezależnie od kroju pisma) oraz opracowanie końcowej monografii historycznej lub ogólnego podsumowania dotyczącego danej rodziny na podstawie zebranych danych.