WERSJA DO DRUKU

Pozyskuje dotacje unijne oraz przygotowuje biznes plany

**Favorit** zajmuje się pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej. **Dotacje unijne** to jej domena, ponadto zajmuje się również ogólnopojętym doradztwem, konsultingiem oraz pisaniem biznes planów. Firma na bieżąco kontroluje wszelkie zmiany i modyfikacje w programach pomocowych UE. Wspiera swoich klientów, pomagając im w wypełnieniu całej dokumentacji i poprawnym wypełnieniu wniosku. Favorit dzięki swojemu doświadczeniu jest bardzo skuteczne w działaniu. **Dotacje dla przetwórców rolnych** i **dotacje z PROW** to programy, z których firmie udaje się uzyskać najwięcej. Obecnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do zgarnięcia jest **sto tysięcy złotych**. Warto też na stracie zainteresować się funduszami unijnymi. Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności to pokaźne sumy do uzyskania i wsparcia swoich pomysłów biznesowych. Favorit pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy unijnych zajmuje się kompleksowo. Ponadto firma wspiera klientów w przygotowywaniu biznes planów. Z uwagi na fakt, że biznes plany są niezbędne do uzyskania kredytu inwestycyjnego, coraz więcej firm ich potrzebuje. **Biznes plany** przygotowywane przez firmę Favorit to rzetelne i profesjonalne opracowania.