WERSJA DO DRUKU

Praca socjalna, pedagogika specjalna, ściągi z pedagogiki

Serwis DLA STUdentów studiów pedagogicznych i nie tylko. W serwisie znajdziesz materiały, ściągi i referaty z takich przedmiotów jak: pedagogika: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika porównawcza, praca socjalna, psychologia: rozwojowa, kliniczna, społeczna itp., systemowa terapia rodzin, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, dydaktyka, andragogika, gerontologia, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo oświatowe, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, socjologia, filozofia oraz inne.