WERSJA DO DRUKU

Profesjonalne szkolenia bankowe - ryzyko kredytowe

Opracowujemy i przeprowadzamy szkolenia bankowe (m.in. przeciwdziałanie praniu pieniędzy, działalność kredytowa w tym m. in. zarządzanie ryzykiem kredytowym, analizy jakościowe i ilościowe finansowanych przez bank podmiotów oraz wiele innych)