WERSJA DO DRUKU

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wid-Bud Warszawa - przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym, studnia chłonna, oczyszczalnie przemysłowe, oczyszczalnie przyzagrodowe, oczyszczalnie ze studnią chłonną. Także studzienki wodomierzowe, kanalizacyjne, zbiorniki szambowe, zbiorniki z tworzyw sztucznych - szambo. Zapraszamy!