WERSJA DO DRUKU

Radca Prawny Wrocław

Kancelaria zajmuje się również windykacją należności osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. W ramach pomocy sporządza przedsądowe wezwania do zapłaty, prowadzi negocjacje w zakresie spłaty oraz przygotowuje ugodę. W przypadku braku porozumienia Kancelaria sporządza pozew, składa wniosek o zabezpieczenie, reprezentuje Klienta w postępowaniu przed sądem, a następnie w postępowaniu egzekucyjnym. Kancelaria podejmuje również działania mające na celu ochronę wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika, jak również uczestniczy w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym. Radca prawny Elżbieta Lewandowicz jest uprawniona do reprezentowania swoich Klientów w charakterze profesjonalnego pełnomocnika we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych za wyjątkiem spraw karnych. Reprezentacja obejmuje sądy powszechne wszystkich instancji, sądy administracyjne, ograny administracji, organy egzekucyjne. Radca prawny Radca Prawny Wrocław rozwód Wrocław obsługa prawna firm...