WERSJA DO DRUKU

Ratownictwo Medyczne

Ratownictwo medyczne sięga korzeniami wojen napoleońskich, kiedy powstała potrzeba udzielania pomocy na miejscu zdarzenia. Już w 1792 roku na polu bitwy śmigały lekkie pojazdy konne z chirurgami na pokładzie. Ratownictwo medyczne funkcjonujące na zasadzie udzielania doraźnej pomocy i transportu do szpitala w Europie powstało w XIX wieku. W XX wieku ratownictwo medyczne urosło do rangi samodzielnego zawodu, do uprawiania którego potrzebna jest odpowiednia wiedza. Medyczne uczelnie w Polsce na kierunku ratownictwo medyczne kształcą od wielu lat. Obecnie niezależnie od decyzji wyboru studiów lub studium ratownictwo medyczne jest równie wymagające. Podejmując naukę na kierunku ratownictwo medyczne studia wyższe kształcą młodych ludzi w zakresie medycyny ogólnej. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną, ale także odbywają wiele godzin praktyki w odpowiednich oddziałach służby zdrowia. Wybierając wyższe studia ratownictwo medyczne przyszły ratownik ukończy po 6 semestrach nauki. Kończąc studia ratownik medyczny powinien wykazać się wiedzą m. in. z biologii i mikrobiologii, farmakologii, toksykologii klinicznej, dydaktyki. Powinien także fachowo udzielać pierwszej pomocy, posiadać wiedzę z zakresu pediatrii i chirurgii dziecięcej, położnictwa i ginekologii. Przyszły ratownik medyczny studia zaoczne odwiedza w trybie weekendowym. Liczba godzin zajęć wynosi 2750, w tym 745 wykładów, 640 seminariów, 1365 ćwiczeń i 259 godzin samokształcenia. Studia ratownictwa medycznego przygotowują absolwenta do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym: oceny stanu pacjenta, prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci, przywracania drożności dróg oddechowych, podawania tlenu, wykonywania defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG itd. Szkoła ratownictwa medycznego w Żyrardowie zaprasza wszystkich chętnych maturzystów do składania świadectw, przyjęcie na studia bowiem odbywa