WERSJA DO DRUKU

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pomoc dla dzieci

Aby dać dzieciom przyszłość należy poświęcić im teraźniejszość ? tak powinno się odczytać prowadzone od 50 przeszło lat działania Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dlatego ciągle podejmują liczne wysiłki pracując z dziećmi i młodzieżą w całym regionie. Organizują warsztaty terapii zajęciowej, świetlice środowiskowe, koła pomocy dzieciom przy szkołach, koła specjalistyczne dla niepełnosprawnych i przewlekle chorych dzieci i młodzieży, kluby młodzieżowe, telefon zaufania, punkty informacji, ośrodek rehabilitacyjny, niepubliczną podstawową szkołę specjalną i punkty przedszkolne, młodzieżowy klub integracji społecznej. Wspierają rodziców w trosce o wychowanie i kształcenie pociech, propagują działania na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom, przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, użyczają wsparcia przed patologią, zapoczątkowują upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa, pracują nad zrównywaniem szans dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, upowszechniają prawa człowieka, starają się łagodzić skutki ubóstwa rodzin i zapobiegać ich wykluczeniu. Ich działalność szerzej opisana jest na stronie WWW!