WERSJA DO DRUKU

Wideonadzór

Agencja Ochrony Votum świadczy usługi zdalnego wideonadzoru, czyli nadzoru nad chronionymi obiektami poprzez sieć Internet. W systemach stosowane są rejestratory cyfrowe, które umożliwiają nagrywanie danych, przesyłanie ich poprzez zabezpieczoną sieć IP oraz jednoczesne nagrywanie i odtwarzanie obrazu.