WERSJA DO DRUKU

Windykacja

WINDYKACJA Sp. z o.o. - firma windykacyjna, która odzyskuje należności szybko, skutecznie i bez opłat wstępnych. Windykacja należności na zlecenie Klienta lub cesji zwrotnej wierzytelności. Windykacja to także zabezpieczenie płynności finansowej Klienta poprzez prowadzenie działań prewencyjnych mających na celu m.in. ostrzegać Klienta przed zawieraniem współpracy z niesolidnymi przedsiębiorcami, którzy nie spłacają swoich zobowiązań. Udostępnione w ramach umowy prewencyjnej pieczątki i naklejki z logo firmy dyscyplinują dotychczasowych partnerów finansowych Klienta do terminowego regulowania należności wobec niego. Innym środkiem skłaniającym dłużnika do spłaty zobowiązania jest pozycjonowana i aktualizowana giełda wierzytelności, na której publikujemy dane przedsiębiorcy wraz z kwotą zadłużenia. Upublicznienie takich danych jest działaniem uciążliwym dla dłużnika i zarazem skutecznym dla wierzyciela.