WERSJA DO DRUKU

Zastrzeżenie nazwy firmy i logo

**Brand Legal** odpowiada za _rejestrację znaków towarowych_, a także za ich _ochronę zgodnie z aktualnymi normami prawnymi_. Korzystacie Państwo z doświadczenia specjalistów prawa własności przemysłowej. Bierzemy na siebie wszystkie formalności związane z zastrzeżeniem nazwy firmy i logo. ## Proponujemy monitoring znaków towarowych w perspektywie długoterminowej.